Voor cosmetica bestaat de specifieke wetgeving: de Europese Cosmeticaverordening (1223/2009/EG), waarin de eisen voor het op de markt brengen van cosmetica zijn vastgelegd. De wet heeft tot doel de volksgezondheid te beschermen en het bevorderen van vrije handel binnen de Europese Gemeenschap. Met andere woorden, door te voldoen aan deze eisen wordt de veiligheid van de klanten gegarandeerd voordat producten op de markt komen.

“The One producten zijn veilig voor u als consument.”

The One is in 2019 gecontroleerd

Eind 2019 voerde de Voedsel- en Warenautoriteit in Brussel een controle uit op het merk The One. Na onderzoek kwam deze Europese overheidsinstantie tot de conclusie dat:

  • The One producten op een juiste wijze is geregistreerd (genotificeerd) in de Cosmetic Products Notification Portal (CPNP). Een online meldingssysteem gecreëerd door de Europese Commissie voor de cosmetische producten. U kunt deze database ook zelf raadplegen.
  • De vereiste documentatie, zoals Material Safety Data Sheets en andere gegevens van The One producten, waren ter beschikking gesteld aan de toezichthoudende instantie. 
  • De veiligheid van de producten van The One is aangetoond. 
  • De ingrediënten die gebruikt worden in The One producten niet vallen onder de verboden ingrediënten. 
  • De etikettering van de eindproducten van The One voldoet aan de gestelde eisen om het te mogen verkopen in de EU. 
  • De verantwoordelijke persoon (Responsible Person cosmetica products in EU) voor het merk The One, AIM Brave marketing & sales, dat gevestigd is in Tilburg, gerechtigd is om The One producten in de EU te vermarkten.